Pages

Perheenyhdistämisen tiukentamiselle tulossa eduskunnan siunaus

15.6.16

Eduskunta on hyväksymässä perheenyhdistämisen tiukennukset hallituksen esityksen mukaisena. Perheenyhdistämisen suuntaa-antaviin tulorajoihin eduskunta ei puutu.

Eduskunta on tiukentamassa turvapaikan tai oleskeluluvan saaneiden perheenyhdistämisiä. Perheenyhdistämisen edellytyksenä on jatkossa riittävä toimeentulo. Turvapaikanhakijalla pitää olla Maahanmuuttoviraston ohjeen mukaan 2 600 euron nettotulot kuukaudessa, jotta hän voisi saada puolison ja kaksi lasta Suomeen.

Nettotuloihin lasketaan mukaan muun muassa lapsilisät ja mahdollinen asumistuki. Perheen elättäminen ei saa vaatia toimeentulotuen käyttöä.

Tulorajaa ei sovelleta, jos turvapaikan saaneen perheenjäsenet jättävät hakemuksensa kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä. Toimeentulovaatimus koskee myös kiintiöpakolaisia.

Toimeentulovaatimuksista voidaan poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii. Tuloraja ei koske Suomen eikä Pohjoismaiden kansalaisia.

Lakimuutoksella toimeentuloedellytys laajenee koskemaan suojelua saavien niin sanottuja vanhoja perheitä, jotka ovat olleet olemassa jo ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa.

Perheenkokoajalta vaaditaan turvattua toimeentuloa jo nykyisen lain perusteella niissä tapauksissa, joissa perheenyhdistämistä haetaan Suomeen tulon jälkeen muodostetulle perheelle.

Eduskunnan hallintovaliokunta päätti lakimuutoksen sisällöstä tiistaina. Lopullisesti muutos hyväksytään täysistunnossa.

Oppositiopuolueet eivät hyväksy tiukennuksia. Oppositio muun muassa pitää Maahanmuuttoviraston määrittelemää suuntaa-antavaa 2 600 euron tulorajaa kahden vanhemman ja kahden lapsen perheelle kohtuuttomana.

Yle


- Maahanmuuttoviraston alaisuudessa toimiva yksityinen konsultti Edvard Klausberg, tervetuloa Fiktiivisten keskustelujen haastatteluun.
- Kiitti hei, kiitti kosolti!
- Te olette ymmärtääkseni olleet ajamassa tätä perheenyhdistämisen tiukentamista tulotason takia. Voitteko kertoa lisää?
- No siis tottakai. Elikkä mä nyt selvitän tätä hommaa sulle täs fläppitaulul, onks jees sulle? Okei. Eli mä piirrän tähän nyt tämmösen koordinaatiston. Et jos nyt katot tossa, nii esimerkiksi tos on Libanon, elikkä niinku 25%. Ja sit tässä on Tsad, niin se on niinku 3,7%. Ja sit tässä on Ruotsi, niin sekin on 1,53%. Nii sit täs on Suomi, niin 0,22%! Hiffaatsä!
- Nyt en oikein...
- Okei, venaa venaa. Mä selitän. Mä selitän. Eli kato sähän tiedät ku Microsoft anto just kenkää ihan sika monelle tyypille?
- Kyllä, muistan otsikot.
- Eli siis hiffaatsä, et syy siihen, et porukka saa kenkää siks Microsoftilta, ku niiku Windows-puhelinten markkinaosuus on ALLE PROSENTIN!
- Joo?
- Eli siis kato ku markkinaosuus on niin kehno, niin sillon pitää selkeesti tehdä jotain organisatoorisii muutoksii, muuten ei kannata pitää siis koko hommaa pydes!
- Kertokaa toki lisää.
- Eli siis täs niinku turvapaikanhakijahommassa per capita Suomi on aivan totaalisen down. Siis niin ku katotaan tota meidän keskimääräist pakolaismäärää, niin me asutetaan vaan 0,22% pakolaisia meidän maan asujamistoon nähden. Ja ottaen huomioon, et me ollaan pieni kansa, nii se pakolaismäärä on TOSI pieni. Ei meil oo mitään kilpailuetuu esimerkiks Ruotsiin nähden. Siks mä lähin tekemään niinku full business case overhaul, eli meidän pitää selkeesti erottuu eri meiningil meidän kilpailijoist.
- Ja?
- No siis tsekkaa vaiks Applee. Ne on erottunu siten, että niillä on selkeesti kalliimpaa kamaa joka taas menee silleen varakkaammalle posselle. Ja Eliashan sen sit hiffas siel Teatterin VIP-huoneessa et Edvard, TÄÄ ON SE JUTTU joka meidän pitää hoitaa siihen pakolaisongelmaan. Eli meidän pitää olla selkeesti semmonen luksusvaihtoehto! Ja sit me funtsittiin, et mikä on se keskimääränen nettoliksa minkä suomalainen duunari vetää. Eli me laskettiin mediaaniliksa ja sit siitä netot, niin nettona kouraan jää abaut 2250 euroo.
- Hmm?
- Nii sit me funtsittiin et meidän pitää selkeesti luksustuotteena hinnotella tää veks plebeijiltä! Nii sit me törmättiin semmoseen suhteellisen raundiin lukuun et 2600 euroo nettona käteen ja sit pääsee niiku tänne skulailee hommii. Ja sit ku on selkeesti ylempää keskiluokkaa, niin on mahiksii et sit voi investoida vaik kotimaiseen teollisuuteen ja sit me ollaan selkeesti taas ykkönen! Ja sit voidaan saada meidän markkinaosuudet kasvamaan ihan eri meiningil.
- Tuota...olettekohan te nyt käsittäneet pakolaispolitiikan ihan oikein?
- Hei, Suomi Oy Ab, pakolaispolitiikka on vaan yks osasto meidän firmas ja näil muutoksil se on ihan hiton houkutteleva!

0 vastalausetta: