Pages

Espoo suunnittelee valtavaa asutettua tekosaarta rannikolleen – ruoppaukset uhkaavat lintuja ja kuoriaisia

4.11.15

Espoon Finnooseen on suunnitteilla tekosaari. Saareen rakennettaisiin asuinkerrostaloja noin 1 400 asukkaalle. Talot olisivat enintään kuusikerroksisia. Tekosaari on osa Finnoonsataman rakentamishanketta. Alueen osayleiskaava on yleisön nähtävillä nyt kuukauden ajan.

Uuden asuinalueen keskiössä on metroasema, jonka ympärille halutaan rakentaa tornitaloja. Siitä asuinalue jatkuu rantaan, mistä pääsisi siltaa pitkin tekosaarelle. Tekosaaren ja rannan ympäristöön on suunniteltu satoja uusia venepaikkoja.

Tekosaaren ja satamalaajennuksen rakentaminen aiheuttaisi alueella mahdollisesti kahden miljoonan kuutiometrin ruoppaustarpeen. Ruoppaus jatkuisi alueella noin 3-4 vuotta kun merenpohjaa kaivettaisiin ja pohja-ainesta kuljetettaisiin proomulla ulkosaaristossa sijaitseville läjityspaikoille. Yksi vaihtoehto olisi rakentaa tekosaari metrotunnelien- ja asemien rakentamisesta syntyvällä maa- ja kiviaineksella.

”Kun tällaista aluetta rakennetaan, se kestää aina vuosia”, sanoo Espoon yleiskaavapäällikkö Marianne Kaunio. ”Täytyy kuitenkin muistaa, että sinne tulee ihmisille myös enemmän palveluita tämän myötä: päiväkoteja, kouluja, kaupallisia palveluita ja uusia virkistysalueita, metrosta puhumattakaan.”

Vesilintujen pesimäluotona toiminut luoto jäisi kokonaan tekosaaren alle. Linnuille on mahdollisesti suunnitteilla tekoluoto, mihin pesintä voisi siirtyä.

Osan ranta-alueista on havaittu olevan elinolosuhteiltaan kelvollinen uhanalaiselle meriuposkuoriaiselle. Itse eläintä Finnoon osayleiskaava-alueelta ei vielä ole löydetty. ”Jos siellä elää tämä kuoriainen, niin on mahdollisesti olemassa sellainen riski, että se häviää, jos nämä vedenvirtaukset muuttuvat voimakkaasti”, sanoo ympäristöasiantuntija Laura Lundgren Espoon ympäristökeskuksesta.

Eläimen löytyminen alueelta ei välttämättä estä alueen tai tekosaaren rakentamista. ”Siitä pitää sitten neuvotella.” Selvää kuitenkin on, että tekosaaren kaltainen rakentaminen merenrantaan vaikuttaa haitallisesti alueen luontoarvoihin. ”Ihmiset kokevat veden samentumisen ikävänä ja virkistystoimintaa kuten uimista haittaavana”, Lundgren sanoo. Marianne Kaunion mukaan vesi muuttuu sameammaksi vain rakentamisen ajaksi.

...

HS


- Espoon yleiskaavapäällikkö Marianne Kaunio, tervetuloa Fiktiivisten keskustelujen haastatteluun.
- Kiitos.
- Espoon Finnooseen on suunnitteilla tekosaari. Voitteko kertoa siitä?
- Ilman muuta. Tarkoitus on siis rakentaa asuinalue, jossa metroasema on keskiönä. Sen ympärille rakennettaisiin tornitaloja ja tästä eteenpäin sitten rantaan, jossa olisi tämä tekosaari. Tiedättehän, vähän niin kuin vaikkapa Dubaissa on.
- Aivan...tästä aiheutuisi varmaan jotain ruoppaustarpeita?
- Kyllä tietysti. Ja tiedän, mitä aiot kysyä seuraavaksi: luontoarvoista. Minun on kuitenkin oikein helppo pitää mielesi rauhallisena: emme aio aiheuttaa yhtään enempää haittaa faunalle kuin Espoossa noin yleensä.
- Aiotte siis jyrätä kaikki pikkuelikot traktorin alle?
- Näin on ja presiis. Ympäristöasiantuntijathan tietysti totesivat, että paikalla saattaa olla uhanalaisia kuoriaisia, mutta eipä se ole kuule helppoa meilläkään. Ja jotkut valittavat tietysti veden samentumisesta mutta vitsi kapsahtaa omaan nilkkaan: meidän vetemme ovat jo valmiiksi ankean sameita!
- Justiinsa. Miksi tällainen saari rakennetaan?
- No, me haluamme päiväkoteja, kouluja, kaupallisia palveluita ja uusia virkistysalueita. Ja metronkäyttäjiä.
- Mikä tällaisen tekosaarella sijaitsevan talon myyntihinta olisi?
- Joitakin miljoonia, noin.
- Eli siis ei varmaankaan vuokra-asuntoja?
- Ei tietenkään. Kalliita ostoasuntoja.
- Ja nämä ihmiset käyttäisivät metroa tai paikallista päiväkotia, koska..?
- Niin no...mutta ajattele nyt, samanlainen kuin Dubaissa!
- Marianne hei.
- Niin?
- Me puhumme Espoosta.
- Niin?
- Siitä Matinkylän lähistöstä.
- Ja?
- Siellä sataa yhdeksän kuukautta vuodesta räntää.

0 vastalausetta: