Pages

Yksi sadasta haluaa asua lasitalossa

28.11.12

Suurin osa suomalaisista asuisi mieluiten kivi- tai puutalossa, mutta yksi sadasta tuntuu haaveilevan lasista rakennetussa talossa asumisesta. Tiedot selviävät Rakennustuoteteollisuuden teettämästä ja Aula Research Oy:n toteuttamasta kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan noin 70 prosenttia suomalaisista aikuisista asuisi mieluiten omakotitalossa. Omakotitalossa asuminen on erityisen suosittua nuorten ja keski-ikäisten keskuudessa, mutta kerrostaloasumisen suosio kasvaa iän myötä. Yli 65-vuotiaiden keskuudessa kerrostaloasuminen on huomattavasti muita ikäryhmiä suositumpaa.

Suomalaisista aikuisista 52 prosenttia rakentaisi unelmiensa talon kivestä ja 45 prosenttia puusta. Jostain muusta materiaalista rakennetusta talosta haaveilee 3 prosenttia ja lasista tehdystä talosta 1 prosentti kyselyyn vastanneista.

”Erityisesti nuoret 18-35-vuotiaat haluaisivat talonsa rakennettavan kivestä. Syynä saattaa olla se, että monet vanhempien ikäpolvien edustajat ovat asuneet puutalossa. Nuoret taas ovat tottuneet urbaaniin kivipohjaisista materiaaleista rakennettuun kaupunkiympäristöön,” muurattujen rakenteiden tuoteryhmäpäällikkö Tiina Suonio Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä sanoo.
Kivi mielletään turvalliseksi ja puu edulliseksi

Kyselyn mukaan 84 prosenttia suomalaisista pitää kiveä turvallisimpana ja 83 prosenttia kestävimpänä rakennusmateriaalina. Puutalon etuina 81 prosenttia ihmisistä pitää edullisuutta sekä 67 prosenttia kaunista ulkonäköä. Yli 65-vuotiaat vastaajat kuitenkin mainitsevat myös kiven edulliseksi rakennusmateriaaliksi yli kaksi kertaa muita ikäryhmiä useammin.

”Kivirakenteisen talon neliöhinta on keskimäärin kymmenen prosenttia puutalon neliöhintaa korkeampi. Voi olla, että iäkkäämmät vastaajat tarkastelevat hintaa helpommin myös käyttöiän näkökulmasta,” Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila toteaa.

Marraskuun alussa toteutettuun internetpohjaiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1390 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa ihmisten asumistoiveita ja rakennusmateriaaleihin liittyviä mielikuvia.

Rakennuslehti


- Äh, lehden teksti on taas liian pientä. Vippaatko mulle mun silmälasit.
- Tuossa...hitto, ohi meni, heitin ne seinään.
- Ja vielä uudet Jimmy Choon lasit. Helkkari.
- Ilmeisesti kivitalossa asuvan ei kannata heitellä laseja.

0 vastalausetta: